Thước compa đầu cong 40cm (Thước đo khoảng đầu cong 40cm)- 1667-40C