Kẹp gắp mắc cài đầu nhọn thẳng 13.5cm PK- 2442PK.135N