Dụng cụ tập chân cho người tàn tật FS960- DCTC.960